Baggrund


NORTHSEALIVING er Thyborøn og alle oplevelser i og omkring.
 
Derfor eksisterer NORTHSEALIVING og har gjort det længe. Men konceptet NORTHSEALIVING som et oplevelses- og erhvervsområde er blevet til igennem en længere involveringsproces, hvor folk fra nær og fjern har idéudviklet, researched, prioriteret og detailbeskrevet.
 
NORTHSEALIVING tager udgangspunkt i det, der allerede eksisterer af bygninger, initiativer, natur, kræfter og ideer.  
 
Det har været et succeskriterium hele vejen igennem processen, at erhvervslivet, uddannelsesinstitutioner, forskere, borgere og politikere har været en del af konceptudviklingen. Og netop den involvering er også en forudsætning for at NORTHSEALIVING bliver en succes som det oplevelses- og erhvervsområde, det er tænkt som.