Dyreliv


Området omkring Thyborøn har et rigt dyre- og fugleliv. Desuden er særligt engarealerne syd for Thyborøn præget af de mange forskellige fuglearter.

Sæler i havnen

Hvis man tager en tur med færgen fra Thyborøn til Agger Tange, vil man ofte kunne se spættet sæl. Sælerne holder til på sandbanker og rev i Nissum Bredning, og den samlede bestand tæller på visse årstider over 100 dyr.

Inde i Thyborøn Havn har en enkelt sæl fundet sig til rette og stikker ofte hovedet op ad vandet for lige at se, hvad der sker rundt omkring.

Mågerne

Thyborøn er ikke helt derude hvor kragerne vender, men det er hjemsted for rigtig mange måger. Og mågerne ved lige nøjagtig hvor de skal holde til, hvis de vil have næbet i friske fisk.
 
Lige som mågerne kender deres plads, så kender de lokale mågerne. Der er nogle parkeringspladser der er mere hensigtsmæssige end andre, hvor man ikke ønsker bilen dekoreret med mågeklatter. Mågerne er normalt ikke aggressive, men hvis de fornemmer at deres reder er truet, så kan de gå til angreb på mennesker.