Jesper Kobberholm


Skipper Jesper Kobberholm, Mallemukken
Foto: Henrik Krogh Skipper Jesper Kobberholm, Mallemukken
Foto: Henrik Krogh
Kajen i Thyborøn Kajen i Thyborøn
Mallemukken Mallemukken
Jesper Kobberholm, Mallemukken
Foto: Henrik Krogh Jesper Kobberholm, Mallemukken
Foto: Henrik Krogh
Jesper Kobberholm, Mallemukken
Foto: Henrik Krogh Jesper Kobberholm, Mallemukken
Foto: Henrik Krogh
Mallemukken
Foto: Henrik Krogh Mallemukken
Foto: Henrik Krogh
Mallemukken
Foto: Henrik Krogh Mallemukken
Foto: Henrik Krogh
Mallemukken
Foto: Henrik Krogh Mallemukken
Foto: Henrik Krogh