Skildpaddespionen


I efteråret 1943 blev en ung københavnsk arkitektstuderende, Poul Morell Nielsen, ansat hos et entreprenørfirma i Lemvig. Den unge studerende fik at vide, at firmaet arbejde for tyskerne. Selv om han ikke sympatiserede med arbejdet for den tyske besættelsesmagt, fortsatte han dog i firmaet.  Dette blev starten på et stykke unikt Danmarkshistorie om spionage, modstandsbevægelsen og ikke mindst camouflering af bunkerne i Thyborøn.    
 
Mange af det tyske infanteris mandskabsbunkere er søgt camoufleret, og fantasien har her fået frit spil hos Skildpaddespionen. Flere af bunkerne blev bygget færdige for derefter at blive skalmuret og camoufleret, så de bedre lignede andre bygninger på stedet. Nogle af bunkerne blev dog allerede inden støbningen planlagt til at have et meget ændret udseende i forhold til det normale. Skildpaddespionen udformede flere skitser af mulige camoufleringer for tyskerne, og de blev blandt andet anvendt i Thyborøn. Han videresendte samtidig oplysninger om dette til de allierede via modstandsbevægelsen.
Mandskabsbunkeren ved siden af Kystcenteret er en af de bunkers, der blev camoufleret som fabriksbygning.
 
Bunkeren blev camoufleret med store vinduer og sågar en læsserampe mod øst, så den bedre kunne ligne en lille fabriksbygning.
 
 
Oplev det oplevelsesrige og formidlende miljø i den gamle bunker, der er blevet reetableret som den fremstod i midten af fyrrerne. Skildpaddespionen ligger tæt ved Kystcentret Thyborøn.