Stormvejr i Thyborøn


I Thyborøn er man vant til hårdt vejr, og byen er indrettet til at stå imod når det virkelig suser. Måske er det derfor husene ikke er så høje og mange vender ’ryggen’ mod vest.
 
Igennem tiderne har der været mange storme over byen. Men den for byen vigtigste var stormfloden i 1862 hvor klitterne blev brudt igennem og vand fra Nordsøen strømmede ind i Limfjorden igennem den nydannede Thyborøn Kanal. Thyborøn Kanal blev snart sejlbar, og hermed skabtes grundlaget for en havn og en fiskeriby i vækst. I 1875 byggede man Høfde 59, der stadig ligger ved indsejlingen til kanalen, og er med til at sikre at kanalen er farbar.
Der har været mange storme med fatal og katastrofal udgang, fx betød julestormen i 1811 Danmarkshistoriens største strandingskatastrofe da HMS St. George og HMS Defence strandede ved Thorsminde syd for Thyborøn. Her omkom 1300-1400 mennesker og kun 17 overlevede, imens Thorsmindes beboere kunne se hjælpeløse til fra stranden. Lær meget mere om dette forlis på Strandingsmuseet i Thorsminde.
Også Fregatten Alexander Newskijs forlis i 1868 skyldtes en kraftig storm. Dette forlis fik en mere lykkelig udgang, da de fleste sømænd blev reddet i land af lokale beboere fra Harboøre. Alexander Newskij er et af de vrag man i dag kan besøge ved at dykke langs tangen.
Siden 1891 er der ført nøje statistik over storme i Danmark. Man opgør dem efter en skala hvor vindretningen vises med bogstaverne w for vest, E for Øst, S for syd og N for Nord. Hvis bogstavet skrives med stort betyder det, at mere end 30 % af landet har været dækket af stormen. Hvis 10 – 30 % har været dækket, kaldes stormen regional og forbogstavet er skrevet med småt. Derudover kategoriseres stormene efter middelvindstød over 10 min.
 
Kat 1, stormlignende: 21-24,5 m/sek
Kat 2, storm: 24,5-26,5 m/sek
Kat 3, stærk til orkanlignende: 25,8 – 28,5 m/sek
Kat 4, stærk storm til orkan: mere end 28,5 m/sek
Foto: Allan Jensen
Foto: Allan Jensen
De kraftigste storme i nyere tid i Thyborøn var d. 27. februar 1990 og 6. november 1985. Begge gange blev der målt 30,9 m/sek i 10 minutters middelvind.
 
Det seneste blæsevejr i Thyborøn var en såkaldt w2 storm om natten d. 4. januar 2012. I Thyborøn måltes den nat højeste middelvind til 25,7 m/s. Man skal helt tilbage til 2005 for at finde en klasse 3 storm med middelvind imellem 26,5-28,5 m/sek, som også førte til en forhøjet vandstand på 195 cm i Thyborøn Havn, hvor en vandstand på 2 m af Kystdirektoratet defineres som kritisk.
 
En af Danmarkshistoriens værste storme var d. 3. december 1999, som var en klasse 4 storm. Her slap Thyborøn nådigt med vindstød imellem 25 -3 0 m/sek imod vindstød over 33m/sek fra Hvide Sande og sydpå. Efterfølgende nåede vandstanden op på 190 i Thyborøn Havn.
 
Kilder:
 
Hent Adobe Flash player
Elementernes rasen